Hva betyr Agape

Litt om Agape

Betydningen av Agape


AGAPE er et gresk ord og er i NT. brukt og forklart om kjærligheten som Gud har for oss mennesker.
Den Guddommelige kjærlighet.
Eros er den erotiske kjærligheten i et mann - kvinne forhold.
AGAPE er den Guddommelige, ubetingede kjærligheten,
som elsker på tross av, uten at man har gjort seg fortjent til det.
Guds kjærlighet til oss mennesker
Alt omfattende
Uselvisk kjærlighet
Det er denne kjærligheten Gud gav oss
Gjennom sin sønn, Jesus.
Sitat fra Bibelen:
Kjærligheten er tålmodig, den er velvillig, den misunner ikke den skryter ikke, er ikke hovmodig.
Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget,
blir ikke oppbrakt, ei heller gjemmer på det onde.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.
Som dere sikkert allerede har forstått, er det denne kjærligheten Judith synger om og gjerne vil dele med dere alle!
Det er det absolutte essensielle i evangeliet!
Judith har et sterkt ønske om at hennes sang, budskap og liv skal utstråle denne kjærligheten og gi mennesker et evighetsperspektiv, håp og motta frelse for tiden her og i evigheten

What does Agape Song

Agape is a Greek word and the NT. used and explained about the love that God has for us humans .
Divine love.
Eros is the erotic love of a man - woman relationship.
AGAPE is the divine, unconditional love,
who loves in spite of , without having earned it .
God's love for us humans
All comprehensive
selfless love
It is this love that God gave us
Through his son , Jesus.
Quote from the Bible:
Love is patient , it is kind , it does not envy it does not boast , it is not proud .
Doth not behave itself unseemly , seeketh not her own 
is not upset , nor hide the evil.
Love bears all things , believes all things, hopes all things, endures all things .
As you probably already understand , there is this love Judith sings about and would like to share with you all!
It is the absolute essentials of the gospel !
Judith has a strong desire that her song , message and life will radiate this love and give people an eternal perspective , hope and receive the salvation of time here and in eternity