Gode ord og tanker med på veien

Ha en strålende og velsignet dag!

Å tro er å hvile.

Sitat: Salme 18.31 Guds vei er fullkommen, Herrens ord er rent.
Han er et skjold for alle som tar sin tilflukt til ham.
Guds ord er fullkomment, det er tilstrekkelig for enhver krise i livet vårt.
Det har svaret på et hvert problem eller behov vi møter.
Dersom vi stoler på ordet med hele vårt hjerte, kommer det en stillhet, en ro i vår ånd.
Å tro er å vite at Guds ord er sant og vi kan stole på det!
Vi vet at Guds ord er sant!

Sitat: Fillipperne 4.19 sier: 

"Så skal min Gud, han som er rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger."
Derfor vet vi i vår ånd at alle våre behov vil bli møtt.
Vi behøver ikke å engste oss eller være urolige.
Dersom vi bekymrer oss eller er urolige, da tror vi ikke, sier ordet.
Dersom vi virkelig tror Gud og hans ord, da vil vi stole på han til siste slutt.
Noen ganger ser det ut til at han tester oss eller tillater til det ytterste.
En tankevekker, men da er det viktig å stå på Ordet!
For Guds ord er nok for et hvert behov og en hver krise.
Når man stoler på ordet, har man hvile på innsiden, i vårt åndelige menneske.
Jeg vet at i følge Guds ord, har jeg løftene og det verk han har begynt, vil han fullføre!
Derfor hviler jeg i dette faktum!
Ha en velsignet og praktfull dag!
Judith

Guds ord er fullkomment og rent.

Bekjennelse:
Med troenes øye ser jeg helbredelse.
Og med troens hånd strekker jeg meg ut og tar min helbredelse, som er min rett etter Guds ord og løfter.
Den er min; jeg har den nå!
Selv om ikke det ser slik ut, vet jeg at jeg har den og bekjenner den som min.
Jeg byder ting som ikke er til, som om det var til!

Min bibel var nok ikke så stor i størelse som bibelen over, men i sin tid lå jeg med åpen bibel på brystet gjennom hele natten og sa til Herren,"Jeg kryper inn i dine løfter og ligger her til du berører meg!"
Samme Ord i stor bibel som i liten, men kraften fra Guds ord er samme kraft og makt i liten og stor bibel.
For meg holder Guds løfter gjennom alt.
Jeg stoler mer på Guds løfter i dag, enn jeg gjorde forut.
Guds Ord kan aldri rokkes og vår mektige Gud svikter aldri!
"Løftene kan ikke svikte, nei de står evig fast....!"

Vår bekjennelse!

Gud ønsker å helbrede meg!
Jeg vet at han er i stand til å gjøre det!
Han er også villig til å gjøre det!

Det verk Han har begynt vil Han sørge for å fullføre!

Den som velsigner!

"Den som velsigner, skal selv velsignes!"
Da er det et privilegium å få lov til å velsigne andre!
Dog alle mennesker kan vi velsigne, om de liker oss eller ei!
Vi behøver heller ikke være enig med alle, men likevel få velsigne dem!
Tro meg! Velsigner du andre blir følgestilstanden; "du blir velsignet tilbake!"
"Vær gode mot hverandre, vær ømhjertet og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus."
Efeserne 4:32
Et hvert øyeblikk er fullt av undring
og Gud er til stede.
Judith

Guds kraft er konkret!

Markus 5.30
I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham og Han snudde seg til folkemengden og sa:
"Hvem rørte ved klærne mine?"


Er Guds kraft tilgjengelig for oss i dag?
Ja, så absolutt!
Er Guds kraft mindre tilgjengelig i dag?
Nei, Gud har ikke frarøvet oss sin kraft!
Hans kraft er like tilgjengelig i dag!
Guds kraft er konkret, faktisk en levende realitet!
Guds kraft er mer virkelig enn elektrisitet eller en annen naturlig kraft!
Ja, ennå mer virkelig!
Du kan gjøre deg bruk av den!
Man kan betjene andre med den.
Man mottar den fra Gud ved tro og bønn og vår person blir overladet av den!
Tenk om vi kunne få verden til å forstå dens betydningsfulle livskraft som Guds Ånd, eller Guds helbredende kraft er, ville menneskene oppdage at helbredelse ikke bare er et spørsmål om tro og et spørsmål om Guds nåde, men en fullstendig vitenskapelig anvendelse av Guds kraft.
Guds kraft er konkret!
Bruk den!
Man mottar Guds helbredelseskraft ved tro og bønn.

Å tro er å ha!

Å tro Gud er å handle på ordet!
Vi kan enkelt og greit si;

 " det er hva Gud sa!" 

Og så handle der etter!
Sa ikke Gud at ved Jesu sår har vi fått legedom? Jo! 

Og siden Gud sa det, må legedommen være vår!
Handle på det Gud sa!
Jeg handler rett og slett på det Gud sa i sitt ord!
"Jeg tror at ved Jesus sår har jeg fått legedom og er gjort hel!"
Efeserne 1.3
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen.
Vi har allerede blitt velsignet!
Gud har allerede velsignet oss med alt som finnes.
Dersom du og jeg er velsignet med all Åndens velsignelser, er vi virkelig velsignet!
Da trenger vi ikke be om dem, for vi har dem!
Alt vi trenger å gjøre, er å takke for at vi har dem!
"Far, jeg takker deg for helbredelsen min, jeg takker deg for utfrielsen min!"
"Jeg er velsignet, de tilhører meg allerede!"
Jeg takker deg Gud for helbredelse, jeg takker deg Gud for helse"
Ha en velsignet og praktfull dag!
Judith