Litt strøtanken med på veien.

17.08.2022


Dagen er som en vakker blomst, som folder seg ut i all sin prakt ved middagshøyden.

Så trekker den seg sammen ved midnatt og sier farvel og god natt.
Ved morgengry kommer en annen blomst til syne, litt annerledes, akkurat som dagen er annerledes enn gårsdagen.
Noen dager skinner solen, noen dager er det grått og trist, men likevel strever dagen etter å vise deg sin prakt og nye muligheter.
Uansett hvordan dagen ser ut, eller hvilken blomst som viser hen til dagen, er dagen en gave til deg.
En ny mulighet, med nytt håp og prakt som smiler til deg.

Av: Judith Myrseth


"Når jeg ser Din himmel og Dine henders verk, ja da ser jeg Gud bakom alt jeg ser!"

Gud, du som skapte himmelen og plantet din regnbue derpå.

Vi undrer mange ganger, hvor er Du i din himmel?

Hvor er Du når vi gråter, når vi smertes, når vi lider, når vi ler, når vi er lykkelige!

Hvor er du Gud?

Mange er de som undres over deg, vår Far,  men vi vet, Du er der

!Vi ser det i naturen.

 Vi ser stjernene på himmelen, for det var Du som satte dem der.

Og vi kjenner pusten fra Deg, for Du er så nær.

Det var også Du som plantet trærne.

Det var Du som bød og det sto der!

Det er også Du som skaper dagen, og dagen i dag er også skapt av deg vår Far.

Vi takker deg Gud, vår Far, du allmektige skaper og Majestet.

 For din sterke hånd, som bærer oss!

 Som verner oss og ser oss fra Din høye himmel.

Takk du mektige Gud!

 Skrevet av: Judith Myrseth